A fost detectata o versiune de browser inactuala. Pentru cea mai buna experienta, te rugam sa-ti actualizezi browserul. Am inteles

1.1. Grupul de companii Fashion Days operează site-uri (inclusiv aplicații mobile) (“Site(-uri)”) în diferite țări pentru a comercializa produse de lifestyle și fashion pentru clienții de retail, după cum urmează:

www.fashiondays.bg : este operat de Fashion Days Shopping EOOD, o societate comercială, înscrisă legal conform legislației din Bulgaria, cu sediul social în Sofia, № 53B “N. Vaptsarov” blvd., CUI 201317443 și avand contul bancar IBAN: BG07RZBB91551038745204, BIC: RZBBBGSF, număr de telefon (apel gratuit): 0800 466 00 e-mail: fashion@fashiondays.bg;

www.fashiondays.hu : este operat de Fashion Days Shopping Zrt., sediu: H-2000 Szentendre, Kovács László u. 18., înscrisă la registrul comerțului atașat Curții Regionale din Județul Pest sub numărul Registrului Comerțului: Cg. 13-10-041081, cod TVA: 14881473-2-13, e-mail: fashion@fashiondays.hu;

www.fashiondays.ro : este operat de Fashion Days Shopping S.R.L. cu sediul în Swan Office Park, Windsor Building - Sos. Bucureşti Nord 15-23, Et 2, Voluntari, Ilfov, RO-077190, România, e-mail: fashion@fashiondays.ro;

www.fashiondays.com: este operat de Fashion Days Shopping S.R.L. cu sediul în județul Ilfov, comuna Chiajna, strada Industriilor nr. 21, cod poștal 077040, România.

În acest document, prin termenul de "Site(-uri)" se înțelege și se face referință la orice parte a Site-ului(-urilor) enumerate(e) și/sau a conținutului acestuia sau a acestora.

1.2. Relația dvs. legală este cu entitatea Fashion Days care operează Site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

1.3 Companiile Fashion Days de mai sus, precum și oricare dintre filialele sale sunt în mod individual și colectiv denumite "Fashion Days". În caz de dubiu, termenul "Fashion Days" sau "noi" se referă la operatorul Site-ului pe care îl vizitați.

2.1. Accesul dvs. și utilizarea Site-ului nostru sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului ("Termeni de utilizare").Vă rugăm să citiți acești Termeni de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești Termeni de Utilizare. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Utilizare. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord să respectați Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru, la momentul vizitei dvs.

2.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe Site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site se va considera că ați fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dvs.

Atunci când vizitați Site-ul nostru pentru prima dată vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizați Site-ul nostru acceptați și sunteți de acord cu Politica privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoștință acest lucru de fiecare dată când vizitați Site-ul nostru, până când confirmați luarea la cunoștință.

Pentru www.fashiondays.bg   https://www.fashiondays.bg/page/terms/#cookie-policy ;
Pentru www.fashiondays.hu   https://www.fashiondays.hu/page/terms/#cookie-policy ;
Pentru www.fashiondays.ro    https://www.fashiondays.ro/page/terms/#cookie-policy ;
Pentru www.fashiondays.com  https://www.fashiondays.com/company/cookie-policy/ .

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

Pentru www.fashiondays.bg   https://www.fashiondays.bg/page/terms/#privacy-policy
Pentru www.fashiondays.hu   https://www.fashiondays.hu/page/terms/#privacy-policy
Pentru www.fashiondays.ro    https://www.fashiondays.ro/page/terms/#privacy-policy
Pentru www.fashiondays.com  https://www.fashiondays.com/company/privacy-policy/ .

 

Tranzacțiile pentru furnizarea de produse încheiate prin sau ca rezultat al vizitelor dvs. pe Site-ul nostru sunt guvernate de Termenii noștri de Furnizare. Înainte de finalizarea comenzii vi se va cere în mod special să acceptați acești termeni.

Pentru www.fashiondays.bg  

https://www.fashiondays.bg/page/terms/#supply

Pentru www.fashiondays.hu

https://www.fashiondays.hu/page/terms/#supply

Pentru www.fashiondays.ro 

https://www.fashiondays.ro/page/terms/#supply

 

6.1. Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul "așa cum este" si "așa cum este disponibil", și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

6.2. Nu avem nici o obligatie de a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

 

7.1. "Fashion Days" și alte semne, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate ale Fashion Days Shopping S.R.L. din Romania, sau Fashion Days Group Ltd din Elvetia. Mărcile comerciale ale Fashion Days Shopping S.R.L. sau ale Fashion Days Group Ltd, nu trebuie, în nici un caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Fashion Days Shopping S.R.L. sau de Fashion Days Group AG sau oricare dintre companiile Fashion Days, cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizatie în scris in principal de la Fashion Days Shopping S.R.L. sau in subsidiar de la Fashion Days Group AG sau dacă acest lucru este permis în acești Termeni de Utilizare. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de Fashion Days, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care este sau nu conectat, în relatie contractuală sau sponsorizat de către Fashion Days.

7.2. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul nostru, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea Fashion Days Shopping S.R.L. , a Fashion Days Group AG sau a afiliaților sai sau a furnizorilor conținutului respectiv. Fashion Days Shopping S.R.L., Fashion Days Group AG și/sau oricare dintre companiile afiliate acestora sunt proprietarul (sau, după caz, licențiatul) întregii proprietăți intelectuale și altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site-ul nostru. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

7.3. Postarea de catre dvs. pe Site-ul nostru, nu constituie o derogare a noastră de la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul nostru.

7.4. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Fashion Days Shopping S.R.L., a Fashion Days Group AG și/sau oricărei companii afiliate companiei, decât dacă nu a fost utilizat un software de tip open source. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealabil scris al Fashion Days Shopping S.R.L.

8.1. Vă acordăm un drept limitat de a accesa și de a utiliza Site-ul nostru pentru uz propriu. Nu aveți voie: (i) să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați Site-ul nostru, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil; (ii) să colectați listele de produse, descrierile sau prețurile produselor; (iii) să utilizați în mod derivat Site-ul nostru sau conținutul acestuia; (iv) să descărcați sau să copiați informații în beneficiul unei alte afaceri; și/sau (v) să utilizați instrumente de extracție a datelor, roboți sau instrumente similare de colectare și de extracție de date.

8.2. Aveți dreptul să imprimați copii rezonabile și să descărcați extrase din orice pagină(i) de pe Site-ul nostru. Nu trebuie să modificați în nici un fel hârtia sau copiile digitale pe care le-ați imprimat sau descărcat, și nu trebuie să utilizați nici o ilustrație, fotografie, secvență video sau audio sau orice format grafic separat de orice text însoțitor.

8.3. Nu aveți dreptul să abuzați de Site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale, care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obține acces neautorizat pe Site-ul nostru, sau prin atacarea Site-ului nostru printr-un atac de tip refuz serviciu (DdoS denial – of service attack ). O încălcare a acestei dispoziții poate constitui infracțiune și este posibil să vă raportăm autorităților competente pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite.

8.4. Accesul sau utilizarea Site-ului nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) pot fi interzise prin lege în anumite țări sau jurisdicții. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile ale țării din care este accesat Site-ul nostru. Nu garantăm în nici un fel că Site-ul nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) este potrivit sau disponibil pentru utilizare în locații din afara țărilor indicate mai jos:

Pentru www.fashiondays.bg : Bulgaria
Pentru www.fashiondays.hu : Ungaria
Pentru www.fashiondays.ro : România
Pentru www.fashiondays.com : România

8.5. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la Site-ul nostru (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm că utilizați Site-ul nostru în orice mod care este contrar oricăror dintre acești Termeni de Utilizare sau într-un mod dăunător. Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a Site-ului nostru și/sau folosiți aceste copii sau părți ale Site-ului nostru care încalcă acești Termeni de Utilizare, trebuie, la alegerea noastră, să returnați sau să distrugeți copiile materialelor pe care le-ați efectuat și în caz de distrugere, să oferiți dovezi în acest sens.

9.1. Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul pe Site-ul nostru sau părți din acesta pentru vizitatorii care s-au înregistrat, cu excepția cazului în care se prevede altfel de legislația în vigoare. Pentru a trece prin procesul de înregistrare, (i) va trebui să completați formularul de înregistrare Fashion Days disponibil pe Site sau încorporat într-un site apartinând unei terțe parți (pagină de destinație) sau (ii) să vă înregistrați pe Site-ul nostru prin intermediul unui site de social media, conform celor stabilite mai jos. După completarea formularului de înregistrare și confirmarea datelor specificate în acesta, vă vom trimite un mesaj pe adresa de e-mail furnizată de dvs., indicând modul în care este confirmată înregistrarea. Dacă nu confirmați înregistrarea, vă acordăm accesul la zona restricționată de pe Site-ul nostru, pe bază temporară. Confirmarea înregistrării are obligația de a primi acces permanent la zona restricționată a Site-ului nostru și de a cumpăra produse de la noi prin intermediul Site-ului nostru. Ca urmare a înregistrării corecte, vi se acordă acces la zonele restricționate ale Site-ului nostru prin introducerea adresei de e-mail și a parolei alese sau puse la dispoziție în timpul înregistrării (procesul de autentificare).

Dispoziție specifică țării pentru Ungaria: Pentru Site-ul www.fashiondays.hu, această secțiune 9.1. (înregistrare) se modifică prin adăugarea următoarei fraze la sfârșitul dispoziției: “Prin finalizarea procesului de înregistrare, încheiați un contract online conform 5 § (4) din Legea nr. CVIII din 2001 (Ekertv.).”

9.2. Vi se permite să vă înregistrați o singură dată și să folosiți un singur cont de client. Nu vi se permite să utilizați conturile oricărui alt client înregistrat sau să furnizați părților terțe posibilitatea de a vă folosi contul. Nu vi se permite să creați cu rea intenție conturi suplimentare cu scopul de a abuza de funcționalitatea Site-ului nostru sau a altor utilizatori sau să încercați să vă dați drept un alt utilizator.

9.3. Vi se poate cere să ne furnizați sau să fiți prevăzut cu datele de identificare ale utilizatorului, o parolă sau orice altă informație cerută de procedurile noastre de securitate, în scopul de a avea acces la zonele restricționate ale Site-ului nostru. Accesul la aceste zone restricționate va fi permis numai în cazul în care și atâta timp cât:

 • aveți, la data înregistrării, cel puțin 18 ani;
 • vă asigurați că toate datele furnizate de dvs. sunt veridice, exacte, actualizate și complete;
 • ne veți informa fără întârziere cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal prin e-mail, sau veți actualiza înregistrările dvs. în secțiunea "Contul dumneavoastră" de pe Site; și
 • veți respecta această secțiune cu privire la înregistrare și Termenii de Utilizare.

9.4. Veți trata datele dvs. de utilizator, parola și orice alte informații de securitate sigure și nu le veți divulga nimănui. Nu suntem responsabili pentru utilizarea, divulgarea sau pierderea acestor detalii care rezultă din nerespectarea de către dvs. a frazei anterioare. Ne veți informa imediat dacă datele care permit accesul la o zonă restricționată a Site-ului nostru au fost interceptate de către terți și ne veți explica circumstanțele în care acest lucru a avut loc.

9.5. Puteți accesa și actualiza sau corecta sau ne puteți solicita să actualizăm și să corectăm datele de înregistrare și informațiile din zona "Contul dumneavoastră" de pe Site-ul nostru. Vă rugăm să rețineți că nu puteți actualiza sau corecta informațiile furnizate pentru o livrare care este în desfășurare.

Pentru www.fashiondays.bg  https://www.fashiondays.bg/customer/settings
Pentru www.fashiondays.hu  https://www.fashiondays.hu/customer/settings
Pentru www.fashiondays.ro   https://www.fashiondays.ro/customer/settings 

9.6. Vă putem oferi posibilitatea de a vă înregistra pe Site-ul nostru prin intermediul unui site de social media, de exemplu Facebook. Vă rugăm să verificați Politica de Confidențialitate pentru mai multe informații.

9.7. Veți putea anula oricând înregistrarea, contactând Serviciul Clienți la datele de contact furnizate pe Site. Datele dvs. vor fi apoi tratate conform secțiunii în cauză din Politica noastră de Confidențialitate.

9.8. Dacă vom stabili că v-ați înregistrat de mai multe ori și că aveți mai multe conturi de client, avem dreptul, la discreția noastră, de a le anula pe toate sau o parte din înregistrări sau conturi fără o notificare prealabilă. Dacă, din orice motiv, credem că nu ați respectat Termenii de Utilizare, vă vom notifica pentru a remedia această non-conformitate. Dacă nu remediați situația, astfel încât să satisfaceți cerințele noastre, vom restricționa accesul prin dezactivarea detaliilor de identificare a utilizatorului, parolei și/sau altor informații de securitate și astfel vom anula accesul dvs.

10.1. Le putem acorda utilizatorilor Site-ului nostru posibilitatea de a posta conținut sau comentarii cu privire la sau să prezinte materiale pentru publicare în diverse zone ale Site-ului nostru. În acest caz, nu aprobăm, avizăm, sprijinim, sancționăm sau încurajăm orice astfel de conținut, comentarii sau materiale și nu avem obligația de a-l cerceta, monitoriza sau verifica pentru acuratețe, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru astfel de conținut, comentarii sau material, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

10.2. Dacă postați conținut sau comentarii sau dacă prezentați materiale pentru publicare în oricare din zonele Site-ului nostru, inclusiv fotografii:

 • ne acordați o licență neexclusivă, perpetuă (sau, dacă licența perpetuă nu este permisă de legislația aplicabilă, o licență pentru termenul maxim permis de legislația în vigoare), cu reproducere liberă, o licență globală pentru a utiliza, reproduce, publica, republica, transmite și difuza (și de a acorda sub-licențe pentru a utiliza, reproduce, publica, republica, transmite și difuza) astfel de conținut, comentarii sau materiale în orice format (inclusiv tipărit și electronic) în scopul exploatării Site-ului nostru, pentru a ne promova, a promova Site-ul nostru și produsele și serviciile noastre;
 • vă asigurați că acest conținut, aceste comentarii sau material nu sunt ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau profanatoare sau că nu ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune sau încălcare a legii, iar dvs. nu trebuie să postați materiale care sunt în mod deliberat destinate să îi deranjeze pe alți utilizatori;
 • nu veți fi plătit pentru conținutul, comentariile sau materialele postate sau trimise spre publicare;
 • vă asigurați că acest conținut, aceste comentarii sau materiale reprezintă propria lucrare originală și/sau că dețineți drepturile de autor și orice alte drepturi relevante sau că ați primit aceste drepturi;
 • dacă materialul este un material fotografic sau grafic trebuie ca dvs. înșivă să fi conceput fotografia(ile) sau să fi creat dvs. înșivă materialul grafic sau să fi avut permisiunea sau să fi fost autorizat de către proprietarul fotografiei(ilor) și/sau materialul grafic și trebuie să fi obținut acordul tuturor persoanelor prezente în acestea în cazul în care astfel de persoane pot fi identificate în mod clar; și
 • putem publica numele dvs. alături de orice fotografie(i) sau material grafic prezentat de dvs., dar putem edita sau șterge orice comentariu pe care îl trimiteți împreună cu acestea.

10.3. Ne rezervăm dreptul de a refuza, suspenda, înceta sau altfel elimina, publicarea unui astfel de conținut, comentarii sau materiale inclusiv fotografii sau documente grafice postate sau transmise de către dvs.; acest drept nu trebuie să fie interpretat ca o aprobare a noastră sau ca o responsabilitate față de acest conținut, aceste comentarii sau alte materiale, indiferent dacă utilizăm sau nu acest drept. În continuare ne rezervăm dreptul de a face adăugiri sau eliminări la text sau grafică (inclusiv editarea oricărei fotografii sau oricărui material grafic), cu scopul de a ne promova pe noi, Site-ul nostru, produsele și serviciile noastre sau în scopul protejării intereselor noastre, ale afiliaților noștri, angajaților, partenerilor de afaceri, utilizatorilor sau a altor terțe părți; dacă vom face astfel de adăugiri sau eliminări suntem responsabili pentru acestea și pentru textul sau grafica sub forma modificată de către noi.

10.4. Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice răspunderi, pretenții, cheltuieli, pierderi sau alte daune pe care le putem suporta ca urmare a publicării de conținut, comentarii sau materialele postate sau trimise de dvs. pe siteul nostru.

Putem face publicitate și organiza concursuri, jocuri, competiții sau extrageri cu premii gratuite pe Site-ul nostru. La astfel de concursuri, jocuri, competiții, extrageri cu premii gratuite se vor aplica reguli specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite la care participați deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite se consideră că ați acceptat și că respectați aceste reguli.

Site-ul nostru poate conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți ("Site-urile Terțelor Părți"). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea pe Site-ul nostru a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site al unei Terțe Părți, conținutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea produselor sau serviciilor puse la dispoziție prin acesta. Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat nici un Site al unei Terțe Părți pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului sau bazarea pe aceste Site-uri ale Terțelor Părți. Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Toți termenii și condițiile și politicile Site-urilor Terțelor Părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandăm să verificați acei termeni și condiții.

14.1. Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastră capacitate și în numele afiliaților noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului nostru sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

 • pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;
 • pierderea de date;
 • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;
 • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate; și
 • pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.


14.2. Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni de Utilizare nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită cu intenție de noi;
 • răspundere care, conform legilor în vigoare de protecție a consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 • nicio altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

Sunteți de acord să răspundeți față de noi și afiliații noștri pentru daune și pierderi și să ne despăgubiți pe noi și afiliații noștri și să ne exonerați de orice altă pretenție sau creanță referitoare la sau care decurge din încălcarea acestor Termeni de Utilizare.

16.1. Vă putem contacta prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau telefon sau vă oferim informații prin postarea acestora pe Site-ul nostru.

16.2. Toate notificările dvs. adresate nouă trebuie să fie efectuate prin scrisoare sau e-mail la: (i) Serviciul Clienți (datele de contact furnizate pe Site-ul nostru) sau (ii) operatorul Site-ului (datele de contact furnizate la începutul acestor Termeni de Utilizare sau la Termenii de Furnizare).

16.3. Vă putem trimite o notificare individuală fie la adresa de e-mail sau adresa poștală furnizate sau în caz de notificare generală trimisă tuturor utilizatorilor sau clienților noștri prin postarea de informații pe Site-ul nostru într-un mod corespunzător.

16.4 Pentru furnizarea serviciului de notificare, va fi suficient să dovediți, (i) în cazul unei scrisori, că această scrisoare a fost adresată în mod corespunzător, ștampilată și depusă la poștă, (ii) în cazul unui e-mail, că acest e-mail a fost trimis la adresa de e-mail specificată a destinatarului, și (iii) în cazul postării de informații pe Site-ul nostru, că aceste informații au fost furnizate în mod corespunzător, având în vedere conținutul informațiilor

16.5. Legile aplicabile solicită ca o parte din comunicările pe care vi le trimitem să fie în scris. Utilizând Site-ul nostru, acceptați faptul că veți comunica cu noi în principal prin mijloace electronice. Din motive contractuale sunteți de acord cu aceste mijloace electronice de comunicare și sunteți de acord că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le transmitem vor respecta cerințele legale conform cărora aceste comunicări se vor face în scris, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite acest acord. Atât noi cât și dvs. suntem de acord în continuare să recunoaștem în relațiile noastre reciproce drept comunicări scrise de mână (i) perioada de valabilitate a semnăturilor electronice în conformitate cu legislația aplicabilă și (ii) orice informații în format electronic, adăugate sau asociate logic cu o declarație electronică pentru a indica autorul, inclusiv folosirea unui anumit profil, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite aceste recunoașteri.

16.6. Pentru o orientare mai ușoară, Fashion Days pune la dispoziție un sistem de comunicare directă prin intermediul unui chat online, ceea ce, însă, nu se califică ca informații sau comunicări obligatorii din punct de vedere legal pentru utilizatori sau ca un punct oficial de Servicii Clienți.

16.7. Dacă aveți întrebări sau reclamații privind termenii și condițiile noastre, un produs, serviciu Fashion Days sau orice alt aspect, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți (detaliile de contact sunt afișate pe Site-ul nostru) sau să scrieți operatorului Site-ului (detaliile de contact sunt furnizate la începutul Termenilor de Utilizare și Termenilor de Furnizare).

17.1. Transferul de drepturi și obligații: Drepturile și obligațiile care decurg din activitatea noastră și din accesul și utilizarea dvs. a Site-ului nostru sunt obligatorii atât pentru dvs. cât și pentru noi precum și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dvs., în special obligații de plată, fără acordul nostru scris în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de operarea Site-ului sau a unor părți ale acestuia sau de oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiți de responsabilitatea pentru executarea obligației noastre în ceea ce vă privește pe dvs., dar cesionarul intră în aceste relații în calitate de co-debitor.

17.2. Renunțare: Nici o renunțare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris.

17.3. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni de Utilizare este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

17.4. Întregul Acord: Acești Termeni de Utilizare conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în Termenii de Utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. și noi.

Dacă le acordăm utilizatorilor posibilitatea de a posta conținut sau comentarii sau de a prezenta materiale pentru publicare în diverse zone ale Site-ul nostru, nu putem cunoaște conținutul fiecărui comentariu sau recenzie afișată pe Site-ul nostru. Ne desfășurăm activitatea pe principiul de "notificare și eliminare". În cazul în care considerați că orice comentariu sau recenzie afișată pe Site-ul nostru conține o declarație defăimătoare, constituie o încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi, vă rugăm să ne semnalați imediat acest lucru în scris sau prin e-mail la Serviciul Clienți la datele de contact afișate pe Site-ul nostru și, dacă este posibil, să ne oferiți materiale care să dovedească reclamația dumneavoastră.

În anumite țări, aveți posibilitatea de a înainta o reclamație și a beneficia de căi de atac în afara instanței competente de care Fashion Days aparține. Aveți următoarea posibilitate:

În Bulgaria:

Comisia pentru Protecția Consumatorului, cu sediul în № 4A “Slaveykov” square, floor 3, 4 și 6, Sofia, website: http://www.kzp.bg/

În Ungaria:

Dacă un litigiu dintre Fashion Days și un consumator nu poate fi soluționat în mod amiabil, părțile au dreptul de a se adresa unei comisii de arbitraj, instanței sau unei autorități de protecție a consumatorului pentru soluționarea acestuia, conform celor de mai jos.

În vederea rezolvării litigiilor referitoare la drepturile consumatorului pot fi inițiate procedurile la Corpul de Arbitraj din Județul Pesta, datele de contact ale Corpului de Arbitraj:

http://www.pmkik.hu/world/PMKIKWEB.nsf/all/Bekelteto_TestuletMenulap, 1055 Budapesta, Piața Kossuth Lajos nr. 6-8. etaj III ap. 331., Telefon: +36 1 4747 921, e-mail pmbekelteto@pmkik.hu. în alte cazuri, organul competent este Autoritatea pentru Protecția Consumatorului din județul Pesta (Prefectura Județului Pesta, datele de contact ale autorității pentru protecția consumatorului:

http://www.nfh.hu/node/4535 Adresa:1135 Budapesta, strada Lehel nr. 43-47 Adresa de corespondență: 1365 Budapesta, CP.: 270. Nr.Telefon : +36 1 329-7017,  +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856, E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

În România:

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, Adresa: București, Strada Transilvaniei nr. 2, Sector 1, cod poștal 010798, Tel.: 021/315.03.55, Fax: 021/315.03.28

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

Acești Termeni de Utilizare și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și acest Site inclusiv conținutul acestuia vor fi reglementate de legea țării așa cum se indică mai jos. Instanțele aceleiași țări au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu acești Termeni de Utilizare. Site-urile și țările asociate pentru legea și jurisdicția aplicabilă sunt următoarele:

www.fashiondays.bg : legile din Bulgaria și instanțele din Bulgaria;
www.fashiondays.hu : legile din Ungaria și instanțele din Ungaria;
www.fashiondays.ro : legile din România și instanțele din România;
www.fashiondays.com : legile din România și instanțele din România.

Versiune: [August/2015]

 

1.1. Grupul de companii Fashion Days operează site-uri (inclusiv aplicații mobile) (“Site(-uri)”) în diferite țări pentru a comercializa produse fashion și de lifestyle pentru clienții de retail, după cum urmează:

www.fashiondays.bg : este operat de Fashion Days Shopping EOOD, o societate comercială, înscrisă legal conform legislației din Bulgaria, cu sediul social în Sofia, № 53B “N. Vaptsarov” blvd., CUI 201317443 și avand contul bancar IBAN: BG07RZBB91551038745204, BIC: RZBBBGSF, număr de telefon (apel gratuit): 0800 466 00 e-mail: fashion@fashiondays.bg;

www.fashiondays.hu : este operat de Fashion Days Shopping Zrt., sediu: H-2000 Szentendre, Kovács László u. 18., înscrisă la registrul comerțului atașat Curții Regionale din Județul Pest sub numărul Registrului Comerțului: Cg. 13-10-041081, cod TVA: 14881473-2-13, e-mail: fashion@fashiondays.hu;

www.fashiondays.ro : este operat de Fashion Days Shopping S.R.L. cu sediul în Swan Office Park, Windsor Building - Sos. Bucureşti Nord 15-23, Et 2, Voluntari, Ilfov, RO-077190, România, e-mail: fashion@fashiondays.ro.

 

În acest document, prin termenul de "Site(-uri)" se înțelege și se face referință la orice parte a Site-ului(-urilor) enumerate(e) și/sau a conținutului acestuia sau a acestora.

1.2. Sunteți în relație contractuală cu entitatea FashionDays care operează Site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

1.3. Companiile din grupul Fashion Days mentionate mai sus, precum și oricare dintre filialele acestora sunt în mod individual și colectiv denumite "Fashion Days". În caz de dubiu, termenul "Fashion Days" sau "noi" se referă la operatorul Site-ului pe care îl vizitați.

1.4. Produsele comercializate prin intermediul Site-ului nostru pot fi produse fabricate și/sau de marcă de către sau în numele unui producător terț sau produse fabricate și/sau de marcă în numele și pentru Fashion Days.

2.1. Acești termeni de furnizare, inclusiv orice politici sau alți termeni și condiții menționate in prezentul document și disponibile pe Site, cu modificările ulterioare ("Termeni de Furnizare") reglementează livrarea de produse listate pe paginile de produse de pe Site-ul nostru. Vă rugăm să citiți acești Termeni de Furnizare cu atenție. Înainte de a finaliza comanda vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Furnizare în versiunea publicată pe Site la momentul respectivei comenzi. Prin acceptarea acestor termeni, sunteți de acord să respectați Termenii de Furnizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru, la momentul comenzii. Dacă nu acceptați acești termeni, nu puteți plasa comenzi pe Site-ul nostru.

2.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Termenilor de Furnizare prin postarea modificarilor pe Site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Orice schimbare se va aplica comenzilor noi, decât dacă nu s-a convenit altfel între noi. Înainte de a finaliza o comandă vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Furnizare în versiunea publicată pe Site la momentul respectivei comenzi. Asigurați-vă că recitiți Termenii de Furnizare de fiecare dată înainte de a finaliza comanda. Prin acceptarea acestor termeni, sunteți de acord cu respectarea Termenilor de Furnizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dvs.

3.1. Furnizăm produse comandate prin intermediul Site-ul(-urilor) nostru(noastre) numai persoanelor fizice/consumatorilor finali cu o adresă de expediere în țările indicate mai jos ("Țările cu Livrare").

www.fashiondays.bg : Bulgaria
www.fashiondays.hu : Ungaria
www.fashiondays.ro : România

3.2. Ne rezervăm dreptul (i) de a limita în mod individual cantitățile pe care le puteți comanda sau pentru care noi acceptăm o comandă, inclusiv cantitățile rezonabile pentru utilizarea de către un consumator final și/sau (ii) de a restricționa sau exclude în mod individual livrarea sau prestarea serviciului către dvs. și/sau (iii) de a restricționa sau exclude în mod individual unele dintre metodele de plată disponibile pentru dvs. și/sau (iv) de a restricționa sau exclude (în măsura permisă de lege) contul dvs., inclusiv, dar fără a se limita la motive legate de comportamentul sau activitatea pe care ați avut-o pe Site-ul nostru, în cazul în care accesul la sau existența contului dvs. sau acest comportament ar putea dăuna Fashion Days în orice fel sau dacă vom constata existenta unor nereguli și/sau încălcări ale oricăror dispoziții ale termenilor și condițiilor noastre. În acest caz, vă puteți adresa Serviciului Clienți la datele de contact indicate pe Site-ul nostru pentru mai multe informații despre decizia sau acțiunea noastră.

Prin acceptarea acestor Termeni de Furnizare, confirmați că sunteți consumator, că aveți cel puțin 18 ani și că sunteți apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele dvs. și că toate datele furnizate și necesare pentru achiziționare sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care plasați comanda.

5.1. Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezinta o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmata de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

5.2. Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul "finalizează comanda". Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.

5.3. După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dvs. ("Primire Comandă / Confirmare"). Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dvs. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dvs, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care va informăm că produsul a fost expediat ("Confirmarea Expedierii"). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnica ori neconformitati constatate in momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la aceasta situatie și vom rambursa sumele plătite de catre Dvs. pentru acest produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, in decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ati comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

5.4. Vă rugăm să aveți în vedere că numai produsele listate pe Site-ul nostru cu descriere a produsului și un preț de vânzare sunt destinate vânzării. Materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la bannerele afișate pe Site-ul nostru și/sau pe canalele noastre de social media, au scopul exclusiv de a promova un brand anume și nu creează o obligație din partea Fashion Days de a avea disponibil sau de a face disponibile pentru vânzare produsele specifice prezentate în aceste materiale publicitare.

Putem rezilia contractul de cumpărare printr-o notificare, iar dvs. nu aveți dreptul de a solicita despăgubiri în următoarele cazuri:

 • datele furnizate de dvs. pe Site sunt incomplete sau incorecte;
 • nerespectarea termenilor si condițiilor noastre (cu excepția cazurilor de nerespectare minoră);
 • activitatea dvs. pe Site provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru noi, afiliații sau furnizorii noștri;
 • efectuarea a mai mult de trei încercări consecutive de livrare eșuate pentru același produs.

7.1. În plus față de dreptul dvs. legal de retragere (a se vedea secțiunea separată), sau drepturile dvs. în cazul în care un produs este defect sau neconform (a se vedea secțiunea de garanție), vă acordăm în mod voluntar dreptul de a returna orice produs din orice motiv, conform celor stabilite mai departe în această secțiune privind returul produselor.

7.2. Acest drept privind retururile produselor nu se aplică la (i) produsele fabricate conform specificațiilor dvs. sau personalizate în mod clar; (ii) produsele susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid; (iii) produsele care nu sunt adecvate pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate după livrare; sau (iv) materiale audio sau video sigilate sau programe software sigilate care au fost desigilate după livrare.

7.3. Ne puteți trimite înapoi orice produs cât mai curând posibil, dar în nici un caz mai târziu de 30 zile de la data livrării împreună cu formularul completat Autorizație de Retur Marfă (RMA) care a fost atașat pachetului livrat. Formularul RMA va include și o etichetă cu adresa de returnare a produselor pe care o puteți detașa de RMA și lipi pe pachetul de retur. Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor.

7.4. Pentru a returna un produs, este de preferat sa efectuați returul în ambalajul original al acestuia. În cazul returnarii produsului în alt ambalaj decât cel în care produsul a fost livrat, returul va fi acceptat dacă produsul nu prezintă urme de uzură, nu este deterioarat, are toate etichetele atașate și este complet – inclusiv cu accesorii, certificat de garanție, manual de instrucțiuni, etc.

7.5. În cazul în care criteriile de mai sus nu sunt îndeplinite, din păcate, nu vom putea accepta returul și în consecință nu vă vom putea rambursa prețul plătit. Ne rezervăm dreptul de a va solicita achitarea contravalorii costurilor ocazionate de retrimiterea produsului către dvs..

7.6. Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la Dvs. nu mai târziu de 14 zile de la primirea acestuia.

7.7. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar, in acest sens fiind necesar sa ne furnizati un cont IABN precizand si titularul acestuia.

7.8. Dacă doriți să schimbați un produs (e.g. cu un produs având o altă mărime sau un alt produs) schimbul va fi tratat ca retur. Rambursarea se va face în conformitate cu această secțiune, urmând ca dvs. să plasați o nouă comandă pentru produsul de înlocuire.

7.9. Dreptul dvs. de a returna produsele în conformitate cu această secțiune este separat de dreptul dvs. legal de a vă retrage comanda sau din a vă retrage din contractul încheiat cu noi (a se vedea secțiunea separată).

9.1. Intenționăm să efectuăm livrarea în perioada de timp estimată, indicată pentru un anumit articol de pe Site-ul nostru, dar nu mai târziu de 30 de zile de la inregistrarea comenzii - urmând a vă transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care va informăm că produsul a fost expediat ("Confirmarea Expedierii"). Datele preconizate pentru livrare indicate pentru anumite articole de pe Site-ul nostru sunt doar aproximative și orientative și nu limitează perioada de livrare de 30 zile prevăzută în prezenta secțiune. Dacă nu putem efectua livrarea în termenul de livrare de 30 de zile, vă vom informa prin e-mail.Veți putea opta pentru o prelungire a perioadei de livrare de încă 30 de zile sau puteți anula comanda, prin e-mail sau scrisoare. În cazul în care nu vom primi nici un răspuns de la dvs.în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării noastre, se consideră că ați acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limitează dreptul dvs. de a anula sau retrage comanda. În cazul în care, nu putem efectua livrarea nici în termenul prelungit de livrare, vă vom informa prin e-mail, și, în măsura permisă de lege, vom conveni cu dvs. termenul de livrare, dacă este cazul.

9.2. Livrăm produsele pentru care am acceptat comanda dvs. prin intermediul unei companii de transport selectată de noi. Livrăm la adresa pe care ne-ați furnizat-o pentru livrare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicată incorect sau incomplet.

9.3. Livrarea este GRATUITA pentru orice comanda cu valoare minima de 150 lei, exclusiv pentru membrii Fashion Days. Pentru comenzile sub aceasta valoare, se va percepe o taxa de transport de 10 lei indiferent de zona de livrare. Clientii care plaseasa comanda ca user anonim nu beneficiaza de transport gratuit.

10.1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va trece în grija dvs. atunci când dvs. sau o parte terță indicată de dvs. (alta decât transportatorul solicitat de Fashion Days) dobândește posesia fizică a produselor. În cazul returului de produse, riscul de pierdere sau deteriorare a produselor trece în grija noastră atunci când noi, sau o parte terță indicată de către noi, dobândește posesia fizică a produselor.

10.2. Dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija dvs. când vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv cheltuielile de livrare dacă este cazul, comisioanele de manipulare sau taxe similare, dacă este cazul. În cazul returului de produse, dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija noastră după îndeplinirea obligațiilor noastre de rambursare în conformitate cu acești Termeni de Furnizare.

11.1. Preț

11.1.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe Site-ul nostru la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.

11.1.2. Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe Site și includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe Site. Nu suntem responsabili pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului dvs. de credit sau de debit. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de dvs.

11.1.3. Facturile sunt emise doar pe numele persoanei care a plasat comanda.

11.1.4. Pretul RRP pe care il poti vedea pe pagina fiecarui produs, alaturi de pretul de vanzare, este pretul de vanzare fara reducere recomandat de furnizorul nostru (Recommended Retail Price). Afisam acest pret pentru a fi folosit in evaluarea comparativa a costurilor produsului, asa ca il vei gasi in dreptul fiecarui produs, deasupra sau dupa pretul de vanzare practicat de Fashion Days.

11.1.5. Prețul total pentru produse, inclusiv TVA, și orice alte costuri sau taxe aplicabile comenzii dvs. specifice (inclusiv costurile de livrare la o adresă dintr-o Țară cu Livrare) va apărea pe Site-ul nostru, înainte de ultima etapă prin care puteți finaliza comanda. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care Țara cu Livrare este în afara UE, puteți fi supus unor obligații și taxe de import, percepute în momentul în care produsul este primit la adresa de livrare. Nu avem nici un control asupra acestor cheltuieli vamale, iar acestea reprezintă exclusiv cheltuiala dvs.. Pentru mai multe informații, puteți contacta biroul vamal local.

11.1.6. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.

11.1.7. În anumite cazuri prevăzute de legislația în vigoare, prețul produselor electronice de joasă tensiune includ o taxă ecologică (taxa verde). Daca doriți detalii cu privire la valoarea exactă a eco - taxei, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

11.2. Reduceri de preț

11.2.1. Putem acorda reduceri de preț pentru produsele achiziționate de pe Site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afișate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (e.g. promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveți dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dvs. nu este conformă regulilor privind reducerile.

11.2.2. Dacă nu specificăm altfel, reducerile sunt scăzute din valoarea totală a prețului următoarei comenzi. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse (i) se va aplica uniform un procent de reducere pentru fiecare produs din această comandă sau (ii) se va aplica o reducere fixă în mod proporțional, pe fiecare produs din această comandă; în cazul în care suma nu poate fi aplicată uniform, restul se va aplica comenzii, câte un produs odată, până când nu va mai fi disponibilă nici o reducere.

11.2.3. Când returnați un produs, iar returul vă conferă dreptul la o rambursare din orice motiv (drept voluntar de returnare a produselor, drept legal de retragere, garanție), suma rambursata va fi redusa cu contravaolarea reducerii aplicate produsului returnat, fiind rambursată numai suma efectiv achitată.

11.2.4. Reducerea nu poate fi efectuată sub formă de numerar sau rambursare.

11.3. Plată

11.3.1. Puteți utiliza una dintre modalitățile de plată oferite pe Site-ul nostru conform condițiilor indicate pe acesta, dacă există:

www.fashiondays.bg : https://www.fashiondays.bg/page/payment-methods/

www.fashiondays.hu : https://www.fashiondays.hu/page/payment-methods/

www.fashiondays.ro : https://www.fashiondays.ro/page/payment-methods/

11.3.2. Plata prin Pay by Click este o modalitate rapida de plata on-line cu cardul, care consta in salvarea datelor cardului si efectuarea platilor ulterioare utilizand Tokenul aferent cardului, fara a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plata la fiecare Tranzactie.

Optiunea pentru plata Pay by Click poate fi activata la momentul efectuarii unei comenzi. Astfel datelor cardului de plata introduse de catre Client/ Utilizator/ Cumparator li se va atribui un Token, care va fi ulterior utilizat automat pentru efectuarea Tranzactiilor viitoare. Asadar, dupa activarea optiunii Pay by Click, la urmatoarele Comenzi, Cumparatorul va putea efectua plata selectand unul din cardurile salvate, fara a mai reintroduce datele cardului de plata. Introducand datele de card Clientul/Utilizatorul/Cumparatorul, confirma ca a fost anterior informat si accepta termenii si conditiile de utilizare a serviciului Pay by Click, exprimandu-si acordul pentru ca acestea sa fie utilizate pentru Tranzactii ulterioare.

Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile Fashion Days si nici nu vor fi stocate de catre de Fashion Days sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitateautorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este PayU SA, societate constituita si care functioneaza conform legislatiei din Polonia, înregistrată în Registrul Întreprinderilor ținut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, sub numărul de înregistrare 0000274399, având sediul social situat în 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia.

In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Cumparatorului i se va solicita schimbarea parolei contului.

Din motive de securitate a Tranzactiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul poate introduce datele mai multor carduri de plata pe care le detine, pentru care se poate activa optiunea de plata Pay by Click, fiind asociat cate un Token pentru fiecare card de plata pe fiecare adresa de livrare pe care se face comanda. De asemenea, Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul poate oricand sterge orice Token dezactivad astfel serviciul Pay by Click la nivelul fiecarei adrese.

Orice modificare adusa la o adresa cu carduri salvate in serviciul Pay By Click duce automat la stergerea tuturor informatiilor legate de acele carduri. Orice modificare adusa la adresa de e-mail duce la stergerea tuturor informatiilor cardurilor salvate in contulu utilizatorului in serviciul Pay By Click.

11.3.3. Perioada de plată depinde de modalitatea de plată pe care o alegeți și/sau de furnizorul terță parte de servicii de plată (a se vedea secțiunea următoare). Dacă nu putem efectua livrarea unui produs comandat după ce ați efectuat plata, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs, în conformitate cu dispozițiile privind rambursarea din secțiunea privind drepturile dvs. legale de retragere stabilite în acești Termeni de Furnizare, in termen de cel mult 7 zile in conditiile art. 5.3.

11.3.4. Atunci când alegeți o modalitate de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată ați putea fi supus unor termeni și condiții și/sau unor taxe percepute de terța parte și veți achita în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile între dvs. și furnizorul terță parte de servicii de plată; vă recomandăm să citiți acești termeni și condiții.

11.3.5. Ne rezervăm dreptul de a restricționa în mod individual modalitățile de plată disponibile pentru dvs. În cazul în care se aplică o astfel de restricție și doriți să primiți mai multe informații, contactați Serviciul Clienți.

11.3.6. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care modalitatea de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată nu este disponibilă sau nu funcționează.

11.3.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări asupra modalităților de plată disponibile și/sau a condițiilor acestora prin postarea modalităților de plată disponibile pe acest Site fără nici o altă notificare.

11.3.8. Fiecare parte își plătește propriile cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de achiziție.

12.1. Pentru produsele pe care le vindem prin intermediul Site-ului nostru, garantăm conformitatea și calitatea produselor pentru perioada prevăzută în acești Termeni de Furnizare și în orice alte documente justificative (e.g. certificate de garanție), pe care le oferim sau le punem la dispoziția dvs. Vă garantăm că fiecare produs, la livrare și pe întreaga perioadă de garanție aplicabilă, va confirma descrierea sa în toate aspectele semnificative, va fi de o calitate satisfăcătoare și se va potrivi în mod rezonabil pentru toate scopurile pentru care produsele de acest tip sunt de obicei furnizate.

12.2. Garanția noastră se bazează în general pe garanțiile pe care le-am obținut de la producător sau de la distribuitorul autorizat al producătorului în ceea ce privește calitatea, certificatele de autenticitate și/sau certificatele de conformitate.

12.3. Veți beneficia întotdeauna de drepturile de garanție ale consumatorului prevăzute de legea aplicabilă. În cazul în care garanția pe care o oferim limitează sau exclude orice drepturi pe care le aveți în conformitate cu legislația obligatorie aplicabilă, dispozițiile acestei legislații vor prevala.

Dispozitie specifica aplicabila tarii pentru Ungaria: pentru website-ul www.fashiondays.hu, prezentul articol 12.3 (drepturile in materie de garantie conform legilor aplicabile) se modifica prin completarea la sfarsit cu urmatoarea fraza: „Puteti gasi informatii detaliate cu privire la termeni aplicabili garantiei si a drepturilor de care dispuneti in materie conform legilor in vigoare. La urmatorul link: https://www.fashiondays.hu/page/warranty/hu. Informatiile furnizate mai sus inlocuiesc art. 12.4 (perioada de garantie), 12.5 si 12.6 (conditii aplicabile garantiei) ale acestor Termeni si Conditii de Furnizare.

12.4. Perioada de garanție este de 24 luni de la livrare, cu excepția cazului în care (i) este prevăzută o altă perioadă de garanție în documentele justificative (în special în certificatul de garanție), iar această perioada de garanție mai scurtă este permisă de lege pentru aceste produse specifice sau (ii) aceste produse au o perioadă medie de utilizare de mai puțin de 24 luni, caz în care perioada de garanție se reduce la o perioadă egală cu această perioadă medie de utilizare.

12.5. Garanția este acordata în condițiile acționării de către dvs. în conformitate cu instrucțiunile privind utilizarea și întreținerea (i), care sunt evidente datorită contextului sau naturii produsului și/sau (ii) care sunt prevăzute pe eticheta care însoțește produsul și/sau (iii) pe care vi le-am pus la dispoziție.

12.6. Garanția nu se aplică în caz de uzură generală a produselor (sau părți ale acestora), cauzate de utilizarea standard. De asemenea, garanția nu se aplică în caz de defecte cauzate de utilizarea incorectă și tratamentul neprofesional sau nepotrivit sau pentru eventualele pagube produse ca urmare a acestei utilizări. Pentru articolele vândute la un preț mai mic garanția nu se aplică pentru defectele pentru care a fost convenit prețul mai mic. Pentru articolele pre-utilizate, dacă este cazul, nu suntem răspunzători pentru imperfecțiuni care corespund nivelului de utilizare sau uzură prezentate de produs la momentul livrării.

12.7. Informațiile cu privire la termenii și condițiile de garanție Fashion Days, precum și instrucțiunile generale de utilizare și întreținere a anumitor tipuri de articole pot fi furnizate sau puse la dispoziție (i) pe Site-ul nostru sau (ii) sub formă de document sau broșură livrate împreună cu produsul:

www.fashiondays.bg : https://www.fashiondays.bg/page/warranty/ ;

www.fashiondays.hu : https://www.fashiondays.hu/page/warranty/ ;

www.fashiondays.ro : https://www.fashiondays.ro/page/warranty/ .

Dispozitie specifica aplicabila tarii pentru Ungaria: Pentru website-ul www.fashiondays.hu prezenta sectiune 12.7 este modificata prin adaugarea la sfarsit a urmatoarei fraze: “Puteti gasi informatii mai detaliate cu privire la garantia obligatorie in Ordonanta Guvernamentala numarul 151/2003 (IX.22).”   

12.8. Măsuri în caz de defecte sau neconformitate:

12.8.1. În cazul în care produsul livrat este defect sau neconform, beneficiați de drepturile care decurg din garanția noastră. Nu beneficiați de drepturile și dispozițiile prezentei secțiuni (măsuri în caz de defecte sau neconformitate) în măsura în care știați despre defect atunci când ați plasat comanda (sau cineva o terță parte în numele dvs.) sau dvs. ați cauzat defectul.

12.8.2. În cazul în care un produs livrat este defect sau neconform, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil de la descoperirea defectului sau neconformității și să ne returnați produsul. În acest caz, ne veți furniza documente justificative pentru reclamația dvs., inclusiv (i) formularul RMA completat, factura sau dovada plății, și (ii) o declarație scrisă sau alte documente pe care se bazează cererea dvs. și motivele reclamației, și/sau (iii) alte documente cerute de legislația în vigoare. Vom examina produsul în consecință.

12.8.3. Aveți dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea produsului, în cazul în care această solicitare nu este nerezonabilă în ceea ce privește natura defectului sau a neconformității si cu respectarea conditiilor de acordare a garantiei . Dacă, în mod rezonabil, nu putem repara sau înlocui produsul, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs in termen de 14 zile conform legii. Prin acceptarea acestor Termeni de Furnizare, sunteți de acord în mod expres că în temeiul obligației noastre de garanție, putem alege să vă rambursăm suma plătită pentru acest produs având în vedere că, din perspectiva drepturilor consumatorilor, rambursarea este cel puțin la fel de favorabilă pentru Dvs., ca și alte drepturi de garanție de care puteți beneficia.

12.8.4. În caz de reparare sau înlocuire, vom livra produsul reparat sau înlocuit, fără a percepe costuri suplimentare. În acest caz, nu aveți dreptul la o rambursare a sumelor plătite sau o reducere a prețului de achiziție. Se vor aplica aceiași termeni și condiții din contractul de achiziție inițial pentru produsul reparat sau înlocuit. În caz de reapariție a aceluiași defect la produsul reparat sau înlocuit, în plus față de orice alte drepturi la garanție de care beneficiați, puteți returna produsul și solicita rambursarea sumei achitate.

12.8.5. Pentru cazurile de rambursare a sumelor achitate pentru produse returnate de către Dvs., vom rambursa în termen de 14 zile suma totală primită de la Dvs. pentru aceste produse, inclusiv taxele achitate de catre Dvs. pentru livrarea produselor comandate.

12.8.6. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Dacă nu ne-ați comunicat deja acest lucru, vă rugăm sa ne transmiteți cel mai târziu la data returnării produsului, detaliile contului bancar personal (numele băncii, codul IBAN, numele titularului de cont), în care putem efectua rambursarea.

12.8.7. Vă vom rambursa toate costurile rezonabile directe pe care le-ați suportat pentru returnarea produsului defect sau neconform. De asemenea, în cazul livrării unui/mai multor produs(e) care nu a/au fost comandat(e), vă vom rambursa aceste costuri de returnare.

12.9. Dacă nu există nici certificat de garanție pentru un anumit produs, factura sau dovada plății vor servi drept certificat de garanție. Pentru a apela la garanție, dacă este necesar, vă sfătuim să păstrați certificatul de garanție, factura sau dovada efectuării plătii.

13.1. Sub rezerva următoarei secțiuni, ținând cont de calitatea noastră și în numele afiliaților noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu vânzarea unui produs, astfel cum se prevede în legislația în vigoare.

13.2. Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni de Furnizare nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită de noi cu intenție;
 • răspundere care, conform legilor în vigoare pentru protecția consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 • nici orice altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

13.3. Nu vom fi ținuți responsabili pentru orice neexecutare, sau pentru întârzierea în executarea oricăreia dintre obligațiile noastre în temeiul unui contract, în masura în care este cauzată de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (un "eveniment de forță majoră"). Un eveniment de forță majoră include, fără a se limita la, rebeliunea civilă, revoltă, atac terorist, război; incendiu, dezastre naturale, epidemii; imposibilitatea de a utiliza transportul, aeronavele sau alte mijloace de transport public sau privat; imposibilitatea de a utiliza rețelele de telecomunicații publice sau private; legile, legislațiile, reglementările sau restricțiile oricărui guvern.

13.4. Vă rugăm să rețineți că trebuie să respectați toate legile și reglementările aplicabile. Nu vom fi ținuți responsabili pentru nici o încălcare cu privire la oricare din aceste legi.

15.1. Transferul de drepturi și obligații: Contractul dintre dvs. și noi este obligatoriu pentru dvs. și pentru noi și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dvs., în special obligații de plată, fără acordul nostru scris emis în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiți de responsabilitatea pentru executarea obligației noastre în ceea ce vă privește, dar cesionarul intră în aceste relații în calitate de co-debitor.

15.2. Renunțare: Nici o renunțare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Furnizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris.

15.3. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni de Furnizare este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să fie realizete cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

15.4. Întregul Acord: Acești Termeni de Furnizare și orice alte documente (inclusiv în format electronic sau publicate pe Site-ul nostru) la care se face referire în prezentul document precum și orice altă dispoziție din contractul de achiziție, conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la comanda dvs. și la contractul de cumpărare. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în prezentul document nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. și noi.

În anumite țări, aveți posibilitatea de a recurge la o reclamație și căi de atac în afara instanței la care Fashion Days este supusă. Aveți următoarea posibilitate:

În Bulgaria:

Comisia pentru Protecția Consumatorului, cu sediul în № 4A “Slaveykov” square, floor 3, 4 și 6, Sofia, website: http://www.kzp.bg/

În Ungaria:

Dacă un litigiu dintre Fashion Days și un consumator nu poate fi soluționat în mod amiabil, părțile au dreptul de a se adresa unei comisii de arbitraj, instanței sau unei autorități de protecție a consumatorului pentru soluționarea acestuia, conform celor de mai jos.

În vederea rezolvării litigiilor referitoare la drepturile consumatorului pot fi inițiate procedurile la Corpul de Arbitraj din Județul Pesta, datele de contact ale Corpului de Arbitraj: (http://www.pmkik.hu/world/PMKIKWEB.nsf/all/Bekelteto_TestuletMenulap, 1055 Budapesta, Piața Kossuth Lajos nr. 6-8. etaj III ap. 331., Telefon: +36 1 4747 921, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu). In alte cazuri, organul competent este Autoritatea pentru Protecția Consumatorului din județul Pesta (Prefectura Județului Pesta), datele de contact ale autorității pentru protecția consumatorului:

http://www.nfh.hu/node/4535 Adresa:1135 Budapesta, strada Lehel nr. 43-47 Adresa de corespondență: 1365 Budapesta, CP.: 270. Nr.Telefon : +36 1 329-7017,  +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856, E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

În România:

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov, Adresa: București, Strada Transilvaniei nr. 2, Sector 1, cod poștal 010798, Tel.: 021/315.03.55, Fax: 021/315.03.28

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

Acești Termeni de Furnizare precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și contractul de cumpărare vor fi reglementate de legea țării așa cum se indică mai jos, cu excluderea legilor de conflict și Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. Instanțele aceleiași țări au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu acești Termeni de Furnizare. Site-urile și țările asociate pentru legea și jurisdicția aplicabilă sunt următoarele:

www.fashiondays.bg : legile din Bulgaria și instanțele din Bulgaria;
www.fashiondays.hu : legile din Ungaria și instanțele din Ungaria;
www.fashiondays.ro : legile din România și instanțele din România.


 

Versiune: [Ianuarie 2016]


 

1.1. Grupul de companii Fashion Days operează site-uri (inclusiv aplicații mobile) (“Site(-uri)”) în diferite țări pentru a comercializa produse de lifestyle si fashion pentru clienții de retail, după cum urmează:

www.fashiondays.bg : este operat de Fashion Days Shopping EOOD, o societate comercială, înscrisă legal conform legislației din Bulgaria, cu sediul social în Sofia, № 53B “N. Vaptsarov” blvd., CUI 201317443 și avand contul bancar - IBAN: BG07RZBB91551038745204, BIC: RZBBBGSF, număr de telefon (apel gratuit): 0800 466 00 e-mail: fashion@fashiondays.bg ;

www.fashiondays.hu : este operat de Fashion Days Shopping Zrt., avand sediul în H-2000 Szentendre, Kovács László u. 18., înscrisă la registrul comerțului atașat Curții Regionale din Județul Pestsub numărul Registrului Comerțului: Cg. 13-10-041081, cod TVA: 14881473-2-13, e-mail: fashion@fashiondays.hu ;

www.fashiondays.ro : este operat de Fashion Days Shopping S.R.L. cu sediul în Swan Office Park, Windsor Building - Sos. Bucureşti Nord 15-23, Et 2, Voluntari, Ilfov, RO-077190, România, având Numărul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal nr. 15510, e-mail: fashion@fashiondays.ro ;

www.fashiondays.com : este operat de Fashion Days Shopping S.R.L., cu sediul în județul Ilfov, comuna Chiajna, strada Industriilor nr. 21, cod poștal 077040, România, având Numărul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal nr. 15510.

În acest document, prin termenul de "Site(-uri)" se înțelege și se face referință la orice parte a Site-ului(-urilor) enumerate(e) și/sau a conținutului acestuia sau a acestora.

1.2. Sunteți în relație contractuală cu entitatea FashionDays care operează Site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

1.3. Companiile Fashion Days menționate mai sus, precum și oricare dintre filialele sale sunt în mod individual și colectiv denumite "FashionDays". În caz de dubiu, termenul "FashionDays" sau "noi" sau "al nostru" se referă la operatorul Site-ului pe care îl vizitați.

2.1. Această politică de confidențialitate, astfel cum a fost modificată în decursul timpului ("Politica de Confidențialitate"), împreună cu Politica noastră Cookies, Termenii de Utilizare și Termenii de Furnizare, fiecare având referințe mai jos, stabilește modalitatea în care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal, pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați, vor fi prelucrate de către noi. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să nu continuați să folosiți Site-ul nostru și să nu ne furnizați date cu caracter personal. Utilizând Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru, vi se va cere în mod specific să acceptați Politica noastră de Confidențialitate. Prin acceptarea Politicii de Confidențialitate sunteți de acord cu colectarea și cu prelucrarea datelor dumneavoastră astfel cum este descris în prezentul document.

2.2. Ne rezervam dreptul de a efectua oricând modificări Politicii noastre de Confidențialitate prin postarea acestor modificari pe Site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți în mod regulat Politica de Confidențialitate, deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site după postarea oricărei modificări a Politicii de Confidențialitate se va considera că sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dumneavoastră.

Veți găsi Termenii de Furnizare menționați mai sus, accesând linkul următor:

Pentru www.fashiondays.bg  https://www.fashiondays.bg/page/terms/#supply

Pentru www.fashiondays.hu  https://www.fashiondays.hu/page/terms/#supply

Pentru www.fashiondays.ro  https://www.fashiondays.ro/page/terms/#supply

6.1. Avem obligația ca datele pe care le primim și/sau le colectăm de la dumneavoastră să fie prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare și numai pentru scopurile prevăzute în această Politică de Confidențialitate.

6.2. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară; cu toate acestea, dacă nu ne oferiți anumite date nu puteți beneficia de serviciile noastre sau nu puteți achiziționa produse de la noi.

6.3. Când ne furnizați date cu caracter personal și/sau informații de contact, ne permiteți să vă contactăm în scopul pentru care ne-ați furnizat aceste date cu caracter personal și informații de contact și în conformitate cu cele descrise în continuare în această Politică de Confidențialitate. Vă putem contacta prin e-mail, mesaje text (SMS), notificări alertă și/sau telefon.

6.4. Nu încredințăm, vindem, închiriem, autorizăm, transferăm etc. baza noastră de date care conține datele personale ale clienților noștri, cu excepția celor prevăzute în această Politică de Confidențialitate.

7.1. Putem colecta și prelucra următoarele date generale despre dumneavoastră, sub rezerva dreptului de a revoca consimțământul dumneavoastră sau de a solicita anularea înregistrării, mai multe detalii fiind stabilite în secțiunea în cauză din această Politică de Confidențialitate:

 • datele pe care le furnizați atunci când vă înregistrați la unul din serviciile noastre sau pentru a avea acces la zonele restricționate din Site-ul nostru sau în cursul unui proces de achiziție, în special numele și prenumele, adresa de e-mail, sexul, data nașterii, adresa de facturare, adresa de livrare și / sau numărul de telefon;
 • informații pe care le furnizați prin completarea formularelor de pe Site-ul nostru sau prin publicarea de material pe Site-ul nostru;
 • detalii privind tranzacțiile pe care le efectuați prin intermediul Site-ului nostru și detalii cu privire la realizarea comenzilor;
 • informații pe care le furnizați atunci când participați la un concurs sau promovare sponsorizată sau organizată de noi sau de unul dintre afiliații noștri;
 • informații pe care le furnizați atunci când ne contactați prin orice mijloace de comunicare;
 • informații pe care le furnizați dacă vă decideți să participați la și să completați chestionare;
 • înregistrări sonore ale convorbirilor telefonice cu Serviciul Clienți.

7.2. Datele privind plata (informații bancă, informații card de debit sau credit):

7.2.1. Ca parte a procesului de achiziție sau a unei proceduri de rambursare și în funcție de metoda de plată aleasă, atunci când plasați comanda, veți furniza date referitoare la contul bancar, informațiile cardului de debit sau cardului de credit unui furnizor terță parte, prestator al serviciilor de procesare a plații. Aceste date sunt utilizate pentru a efectua plăți către noi sau pentru rambursările noastre către dumneavoastră. În acest caz, dvs. oferiți datele de plată direct furnizorului terță parte de servicii de plată, nu nouă, și veți fi supus politicii de confidențialitate a acestui furnizor terță parte de servicii de plată. Vă recomandăm să citiți acești termeni înainte de a selecta metoda respectivă de plată. Noi nu primim, nu salvăm și nu prelucrăm aceste date privind plata, dar putem avea acces la acestea prin sistemele furnizorului terță parte de servicii de plată pentru scopurile descrise în această secțiune.

7.2.2. Numai dacă ne furnizați datele de plată direct nouă, vom colecta și prelucra aceste date. Se poate întâmpla acest lucru, de exemplu, dacă ne furnizați detaliile contului dvs. bancar pentru o rambursare în cazul returnării produsului.

7.2.3. Vă rugăm să rețineți că există posibilitatea să divulgăm o parte a datelor dvs. către furnizorii terți de servicii de plăți, conform celor stabilite în secțiunea ”Divulgarea datelor dumneavoastră” din această Politică de Confidențialitate.

7.3. Alte date: Putem colecta și prelucra și alte date, mai multe detalii fiind stabilite în continuare în această Politică de Confidențialitate

8.1. Putem folosi datele deținute despre dvs. în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea obligațiilor care decurg din orice tranzacție încheiată între dvs. și noi;
 • Protejarea drepturilor și intereselor noastre și ale voastre;
 • Oferirea de tranzacții, produse sau servicii, care ar putea să vă intereseze, mai multe fiind stabilite în această Politică de Confidențialitate;
 • Asigurarea că cele conținute de Site vă sunt prezentate în celmai eficient mod;
 • Particularizarea viitoarei experiențe de cumpărături;
 • Analiză de marketing și cercetări statistice pentru nevoile interne ale FashionDays;
 • Oferirea de informații, produse sau servicii pe care ni le solicitați;
 • Trimiterea de notificări, inclusiv în ceea ce privește modificările aduse setului nostru de termeni și condiții.

8.2. De altfel, putem folosi informațiile deținute despre dvs. și conform celor stabilite în continuare în această Politică de Confidențialitate.

9.1. Putem colecta informații despre dispozitivul dvs., inclusiv în cazul în care sunt disponibile adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, precum și alți parametri furnizați atunci când browser-ul Web sau aplicația accesează Site-ul nostru.

9.2. Astfel de alți parametri pot include, dar fără a se limita la (i) detalii cu privire la vizitele dvs., de exemplu datele de trafic, datele de localizare, precum și alte date de comunicare și (ii) resursele pe care le accesați.

9.3. Putem folosi aceste informații (i) pentru administrarea sistemului (ii) în scopuri statistice (e.g. crearea de rapoarte în mod cumulat cum ar fi date statistice despre acțiunile și tiparele de navigare ale vizitatorilor noștri) și/sau (iii) pentru protecția împotriva fraudei, reducerea riscului de credit și alte motive de securitate, de exemplu, în cazul în care comportamentul sau accesul la Site de către dumneavoastră sau de pe dispozitivul dvs. aduce atingere intereselor sau produce daune companiei FashionDays sau terților cu care FashionDays colaborează.

9.4. Putem utiliza datele tehnice furnizate de către browser-ul sau aplicația dvs. pentru publicitate personalizată, inclusiv prin targeting la fața locului sau prin măsuri de re-targeting. Datele tehnice furnizate de browser-ul sau aplicația dvs. nu vor fi legate de datele personale pe care le deținem de la dvs. și nu vor fi folosite pentru a vă identifica. În cazul targeting-ului la fața locului, vom folosi aceste date tehnice pentru a vă prezenta spoturi publicitare care, pe baza analizei fluxului anterior de clicuri, vă poate reprezenta în mod special. Prin aplicarea tehnologiei de re-targeting, suntem în măsură să furnizăm utilizatorilor care au vizitat anterior Site-ul nostru, reclamele sau produsele noastre cu anunțuri atunci când un astfel de utilizator vizitează un site web terț care face parte din aceeași rețea de publicitate. Această formă de marketing se desfășoară în mod anonim, ceea ce înseamnă că nu sunt stocate date cu caracter personal și că niciun profil de utilizator nu este legat de datele dvs. personale.

10.1. Când ne furnizați date cu caracter personal și/sau informații de contact prin intermediul Site-ului, sunteți de acord (sub rezerva dreptului de a refuza sau revoca consimțământul în conformitate cu secțiunea următoare) că este posibil să vă trimitem buletine informative, mesaje și alte alerte prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau prin telefon. Aceste comunicări sunt trimise, printre altele, cu sau fără intervenție umană în scop de marketing direct sau publicitate a produselor sau serviciilor similare oferite de FashionDays.

10.2. Puteți oricând refuza sau revoca acordul de a primi buletine informative, mesaje sau alerte

 • folosind link-ul special prevăzut într-un buletin informativ, mesaj și / sau alertă, sau
 • folosind opțiunea disponibilă de a restricționa, refuza sau revoca consimțământul dvs. în secțiunea specifică din profilul dvs. de pe Site-ul nostru, sau
 • în caz de notificări alertă, folosind setările corespunzătoare ale dispozitivului dvs., sau
 • contactând Serviciul Clienți la datele de contact furnizate pe Site-ul nostru.

10.3. Ne rezervam dreptul de a alege cui trimitem buletine informative, mesaje și/sau alerte pentru și de a elimina din baza noastră de date de clienți sau potențiali clienți orice persoană care ne-a acordat consimțământul de a primi buletine informative, mesaje și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior în numele FashionDays sau fără o notificare ulterioară.

11.1. Datele pe care le colectăm de la dvs. pot fi prelucrate în, transferate în, și/sau stocate într-o locație din interiorul Spațiului Economic European ("SEE") sau Elveția.

11.2. Datele pe care le colectăm de la dvs., pot fi de asemenea prelucrate în sau transferate la, și stocate într-o locație din afara SEE și Elveției, cu condiția ca noi să luăm toate măsurile necesare prevăzute de legislația în vigoare a UE, statele membre ale SEE și Elveției referitoare la transferul de date cu caracter personal în străinătate. Astfel de măsuri pot include, dar nu se limitează la, respectarea și includerea Clauzelor Contractuale Standard ale UE în toate acordurile relevante pentru sau referitoare la transferul de date din afara SEE și Elveției. În cazul unui transfer în Statele Unite ale Americii, ca o alternativă la Clauzele Contractuale Standard ale UE, putem (i) verifica dacă destinatarul acestor date respectă pe deplin principiile dispozițiilor aplicabileale Departamentului american de „Port Sigur”, (ii) se auto-certifică anual Departamentului de Comerț al SUA și (iii) sunt listate în lista de „Port Sigur” gestionată de Departamentul de Comerț al SUA.

12.1. Datele pe care le colectăm de la dvs. pot fi prelucrate de către personalul care lucrează pentru noi, afiliații noștri sau unul dintre terții noștri furnizori de servicii sau afiliaților noștri. Acest personal poate fi angajat printre altele, în funcționarea Site-ului, procesarea comenzilor, procesarea detaliilor de plată sau furnizarea de servicii de suport.

12.2. Putem dezvălui și/sau transfera datele dvs. personale către oricare dintre afiliații noștri, adică oricare membru al grupului de companii Fashion Days precum și companiei noastre directe, indirecte și de tip holding precum și a filialelor acestora în cazul în care reorganizăm modalitatea în care oferim servicii utilizatorilor noștri și dacă acest transfer sau divulgarea de date sunt necesare pentru a furniza sau a continua să furnizăm servicii utilizatorilor noștri.

12.3. Putem divulga datele dvs. către terți furnizori de servicii (i) pentru a pune în aplicare obligațiile pe care le avem față de dvs., inclusiv dar fără a se limita la livrarea produselor comandate de către un curier, prin poștă, e-mail, SMS sau notificări alertă, sau (ii) care ne furnizează servicii nouă sau afiliaților noștri, cum ar fi analize de date, asistență de marketing, servicii de publicitate, traducere, de procesare a plăților, servicii de asistență logistică sau servicii clienți, servicii de consultanță, audit sau juridice, ori, în general, în raport cu scopurile descrise în secțiunea "scopul prelucrării datelor dvs.". O astfel de divulgare este permisă pentru ca aceste terțe părți să aibă acces la date în vederea furnizării serviciilor, dar fără a le folosi în alte scopuri, în niciun caz nu pentru propriile scopuri comerciale.

12.4. În scopul de a identifica și procesa plățile efectuate prin intermediul unui furnizor de servicii de plată terț și pentru a evita fraudele, putem dezvălui anumite date (cum ar fi numele și prenumele dvs., țara de reședință, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și numărul comenzii și produsul comandat) unui astfel de terț prestator al serviciilor de plată.

12.5. Dacă veți furniza datele de plată direct nouă (inclusiv contul bancar în cazul returnării unui produs), le vom divulga terților furnizori de servicii de plată în măsura necesară pentru a asigura rambursarea sau plata către dvs.

12.6. Banca dvs., emitentul cardului dvs. de credit sau cardului de debit și un prestator terță parte de servicii de plată pot avea acces sau pot vizualiza orice date sau documente referitoare la comanda dvs. sau la contractul de cumpărare.

12.7. Ulterior, putem divulga datele dvs. către terți și sub rezerva dispozițiilor legislației aplicabile

 • în cazul în care vom vinde sau cumpăra orice afacere sau active, caz în care putem divulga datele dvs. cu caracter personal unui potențial vânzător sau cumpărător de astfel de afaceri sau active;
 • în cazul în care compania care operează Site-ul sau în mod substanțial toate activele sale sunt achiziționate de către o terță parte, caz în care datele cu caracter personal deținute de aceasta cu privire la clienții săi vor reprezenta unul dintre activele transferate;
 • dacă avem obligația de a divulga sau distribui datele dvs.cu caracter personal, în scopul de a ne conforma cu orice obligație legală, de reglementare sau de instanță;
 • pentru a implementa sau aplica Termenii de Utilizare, Termenii de Furnizare și alte acorduri sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră, a clienților noștri, sau a altora; sau
 • dacă se prevede altfel în această Politică de Confidențialitate.

Vă putem oferi posibilitatea să vă autentificați prin intermediul unui site terț, în special prin intermediul unei platforme de social media, cum ar fi Facebook. În acest caz, puteți face clic pe butonul "autentificați-vă cu (Facebook)" din formularul de autentificare și vă puteți conecta la site-ul terță parte. Procedând astfel, vă dați acordul ca datele dvs. cu caracter personal (în special numele, prenumele, data nașterii, sexul și adresa de e-mail) să fie preluate de pe site-ul de social media și să ne fie trimise nouă. Dacă vă înregistrați prin intermediul acestor site-uri terțe, vă rugăm să rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate și că nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru politicile de confidențialitate sau practicile puse în aplicare de către terți. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a vă autentifica pe Site-ul nostru prin intermediul unui site terț.

15.1. Legile aplicabile vă oferă drepturi cu privire la datele dumneavoastră. Aceste drepturi includ, dar nu sunt limitate la:

 • dreptul de a ne solicita o confirmare dacă datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate;
 • dreptul de a solicita informații despre starea de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • dreptul de a solicita informații cu privire la sursa de la care s-au obținut datele dvs. personale pentru prelucrare;
 • dreptul de accesa datele dvs. personale sau de a vedea o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.;
 • dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea sau completarea datelor dvs.;
 • dreptul de a respinge utilizarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing;
 • dreptul de a vă revoca consimțământul la această Politică de Confidențialitate, și/sau de a solicita anularea înregistrării și ștergerea din Site-ul nostru, mai multe fiind descrise în secțiunea următoare privind revocarea consimțământului și anularea înregistrării;
 • dreptul de a elimina datele dvs. din sistem, mai multe fiind descrise în secțiunea următoare privind revocarea consimțământului și anularea înregistrării;

15.2. În cazul în care doriți să utilizați acest drept, vă rugăm să adresați cererea în scris (e-mail sau scrisoare semnată și datată) Serviciului Clienți la adresa indicată pe Site-ul nostru.

16.1. Veți putea revoca consimțământul la această Politică de Confidențialitate și/sau solicita oricând anularea înregistrării și ștergerea din Site-ul nostru, fără a fi perceput taxe, contactând Serviciul Clienți, în scris (este suficient un e-mail), la datele de contact furnizate pe Site-ul nostru. Această revocare a consimțământului nu se aplică în cazul tranzacțiilor deja existente între noi.

16.2. În orice caz, putem păstra datele atâta timp cât suntem obligați de legislația în vigoare, inclusiv de legea societăților comerciale sau legea fiscală sau, în caz contrar, să păstrăm informațiile legate de tranzacții.

16.3. În cazul în care nu a avut loc nici o tranzacție între noi înainte de revocare sau cererea de anulare a înregistrării, vom elimina datele dvs. din sistem, astfel încât să nu mai existe posibilitatea accesării acestora.

17.1. Avem obligația să dispunem de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a păstra în siguranță datele și pentru a fi în măsură să respectăm angajamentele prevăzute în această Politică de Confidențialitate, precum și toate cerințele legislației aplicabile.

17.2. Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate în servere securizate. Toate operațiunile de plată vor fi criptate folosind tehnologia SSL.

17.3. Din nefericire, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul să protejăm datele dvs. personale, nu putem garanta securitatea datelor transmise către și de pe Site-ul nostru; orice transmitere se face pe propriul risc. Odată ce am primit informațiile dvs., vom utiliza proceduri stricte și funcții de securitate pentru a încerca prevenirea accesului neautorizat.

17.4. Nu suntem responsabili pentru daunele suferite care sunt în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv defecțiuni care ar putea pune în pericol securitatea serverelor pe care sunt găzduite bazele de date care conțin date cu caracter personal.

17.5. În cazul în care v-am dat (sau în cazul în care ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale Site-ului nostru, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole. Vă rugăm să nu divulgați nimănui parola. Dvs. Numai dvs. purtați întreaga responsabilitate pentru distribuirea datelor dvs. terților.

Nu ne asumăm nici o răspundere dacă sunteți induși în eroare de către terți neautorizați care se prezintă drept reprezentanți ai FashionDays. Vă rugăm să ne informați dacă aflați de un astfel de comportament din partea unui terț.

Întrebările, comentariile și solicitările cu privire la această Politică de Confidențialitate și cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și legea aplicabilă sunt binevenite și vor fi adresate în scris. Este suficient un e-mail adresat Serviciului Clienți prin accesarea datelor de contact furnizate pe Site-ul nostru.

Această Politică de Confidențialitate precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și contractul de cumpărare vor fi reglementate de legea țării așa cum se indică mai jos. Instanțele și autoritățile de protecție ale aceleiași țări au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu această Politică de Confidențialitate. Site-urile și țările asociate pentru legea aplicabilă și jurisdicție sunt următoarele:

www.fashiondays.bg : legile din Bulgaria și instanțele din Bulgaria;

www.fashiondays.hu : legile din Ungaria și instanțele din Ungaria; în cazul procesării datelor personale, se aplică dispozițiile Legii CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare, din Ungaria; în cazul în care bănuiți că datele cu caracter personal au fost utilizate abuziv, în conformitate cu Legea V din 2013 din Codul Civil al Ungariei, puteți intenta un proces la tribunal sau să inițiați o acțiune la Autoritatea Națională a Ungariei pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (președinte: dr Attila Péterfalvi, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu +36-1-3911400, www.naih.hu ;

www.fashiondays.ro : legile din România și instanțele din România;

www.fashiondays.com : legile din România și instanțele din România.

 

Versiune: [August/2015]

Produse vizualizate recent
Sterge tot
Nu ai vizualizat niciun produs. Poti cauta anumite produse cu ajutorul casutei de cautare din partea de sus.
Activeaza aceasta functie pentru a putea vedea lista cu produse vizualizate recent.