Mergi la conţinutul principal

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Giveaway Stefania”

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Giveaway Stefania”

 

Perioada concursului:  27 noiembrie 2020-30 noiembrie 2020

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului

“ Giveaway Stefania „

initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A., si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

    1. Organizatorul concursului “ Giveaway Stefania” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este DANTE INTERNATIONAL S.A., societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, CUI RO 14399840, reprezentata de Andrei Chirila – Director Marketing (denumit in continuare „Organizatorul” )
    2. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
    3.  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul Fashion Days https://www.fashiondays.ro/the-daily-issue

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/?hl=en in perioada 27 noiembrie 2020-30 noiembrie 2020 

 

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1     Poate participa la Concurs orice persoana, avand varsta de minimum 18 ani la data de  27 Noiembrie 2020. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.

3.2     In cazul in care castigatorii premiilor sunt lipsiti de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de 27 Noiembrie 2020, acestia sunt indreptatiti sa intre in posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna in numele castigatorilor procesele verbale de predare primire a lor, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca „Fashion Days®”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1    Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa urmareasca contul de Instagram @fashiondays

c) Sa posteze un comentariu prin care sa mentioneze prin tag 3 (trei) prieteni/prietene carora le-ar placea sa castige premiile. Persoanele mentionate prin tag trebuie sa detina conturi active de Instagram.

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA

 

5.1       Premiile oferite de Organizator constau in:

-  Premiul 1: 1 (un) premiu individual a cate un voucher cu valoarea de 4870 (patrumiioptsutesaptezeci) Lei

- Premiul 2: 1 (o) geanta Karl Lagerfeld  https://www.fashiondays.ro/p/geanta-crossbody-de-piele-ecologica-k-mau-femei-karl-lagerfeld-p3004114-1/ in valoare de 549 (cincisutepatruzecisinoua) Lei

-  Premiul 3: 1 (un) rucsac Love Moschino https://www.fashiondays.ro/p/rucsac-din-piele-ecologica-cu-accesoriu-tip-lant-femei-love-moschino-p3047004-1/ in valoare de 619 (sasesutenouasprezece) Lei

- Premiul 4: 1 (o) pereche bocanci Dr Martens https://www.fashiondays.ro/p/ghete-unisex-de-piele-101-bex-femei-dr-martens-p3224957-1/ in valoare de 629 (sasesutedouazecisinoua) Lei

- Premiul 5: 1(o) pereche de ochelari de soare Ray Ban  https://www.fashiondays.ro/p/ochelari-de-soare-aurii-aviator-femei-ray-ban-p1027957-1/ in valoare de 519 (cincisutenouasprezece) Lei

- Premiul 6: 1 (o) pereche de ochelari de soare Guess https://www.fashiondays.ro/p/ochelari-de-soare-butterfly-cu-lentile-in-degrade-femei-guess-p3121507-1/ in valoare de 349 (treisutepatruzecisinoua) Lei

            Voucherele pot fi folosite pentru orice produs din categoria fashion afisat in aplicatia mobila Fashion Days sau pe www.fashiondays.ro, pana la data de 31 Decembrie 2020 si se cumuleaza cu reducerile deja existente in momentul procesarii comenzii.

Voucherul valoric de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Voucherul utilizat partial sau neutilizat  nu se returneaza si nu poate fi reportat.

Voucherul nu se cumuleaza cu alte vouchere disponibile in aplicatia Fashion Days sau pe www.fashiondays.ro

            5.2 Castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.3       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorilor in posesia premiilor.

5.4       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5 Castigatorii premiilor vor fi anuntati prin Later Edit la postarea dedicata Concursului de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/?hl=en  in maximum 10 (zece) zile lucratoare de la tragerea la sorti, prin adaugarea informatiei in cadrul textului postarii initiale de Concurs.

         5.6 Codurile aferente voucherelor valorice se vor transmite de catre Organizator fiecarui castigator, in format electronic printr-un mesaj privat in maximum 10 (zece) zile de la data validarii castigatorului, aceeasi perioada aplicandu-se si in cazul premiilor fizice.

5.7       Castigatorii vor trimite un mesaj privat in aplicatia Instagram, aferenta contului de Instagram Fashiondays Romania pentru a primi detaliile despre intrarea in posesia premiilor. In cazul in care castigatorii nu vor contacta Organizatorul pana la data de 10 decembrie 2020, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa, aferenta fiecarui castigator extras. Daca nici acestia din urma nu vor putea fi contactati de catre Organizator si nici nu vor contacta Organizatorul pana la data de 20 decembrie 2020, Organizatorul nu va mai oferi premiile.

5.8       Castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.9       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.10     In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 04.12.2020, prin intermediul aplicatiei https://app-sorteos.com/en

6.2In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti si cate un participant cu titlu de rezerva.

 

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1       Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2       Organizatorul nu este raspunzator de altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

 

9.1         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

b)          Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea in cazul in care castigatorul nu reactioneaza la anuntarea acestuia pe pagina Instagram https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/?hl=en   sau in cazul email-urilor nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

c)          Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

d)          Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.

e) Responsabilitatea endorserului campaniei, Cristinaa Stefaniaa, e limitata la publicarea concursului pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/?hl=en, fara a avea insa responsabilitati in organizarea Concursului.

 

             

 

CAPITOLUL 10 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

10.1       Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.2       Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopul si pe durata  strict necesara organizarii si desfasurarii Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com
  • Transmiterea solicitariiprin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protecția datelor