Mergi la conţinutul principal

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Fashion Days x Aluziva„

 

Perioada concursului:  26 septembrie 2022 ora 19:00 – 3 octombrie 2022 ora 23:59

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului

“Fashion Days x Aluziva„

initiat de DANTE INTERNATIONAL S.A., si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

  1. Organizatorul concursului „Fashion Days x Aluziva” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este DANTE INTERNATIONAL S.A., societate cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/372/2002, CUI RO 14399840, reprezentata de Andrei Chirila – Director Marketing (denumit in continuare „Organizatorul” )
  2. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
  3.  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe blogul Fashion Days https://www.fashiondays.ro/the-daily-issue/tag/blog/ 

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line pe platforma sociala Instagram @fashiondays, in sectiunea de Feed,https://www.instagram.com/aluziva/  in perioada 26 septembrie 2022 ora 19:00 – 3 octombrie 2022 ora 23:59.

 

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1     Poate participa la Concurs orice client al magazinului online Fashion Days, avand varsta de minimum 18 ani la data de 26 septembrie 2022. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.

3.2     In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de 26 septembrie 2022, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3     Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca „Fashion Days®”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

 

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

4.1    Pentru a participa la Concurs, participantul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa aiba un cont public pe reteaua sociala Instagram

b) Sa urmareasca contul de Instagram @fashiondays https://www.instagram.com/fashiondays/?hl=en

c) Sa urmareasca contul de Instagram @aluziva https://www.instagram.com/aluziva/

d) Sa posteze in sectiunea de comentarii la postarea dedicata Concursului cat a economisit de cand detine noul abonament Genius disponbil pe 4 platforme si sa dea tag unui prieten care nu are inca Genius.

e) Participantul trebuie sa detina un abonament Genius platit (nu se iau in considerare conturile cu abonament trial)

 

 

 

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

 

5.1       In cadrul Concursului vor fi acordate, prin tragere la sorti, atat pentru participant dar cat si pentru persoana tag-uita de catre acesta, urmatoarele premii::

 

 

Nr. Crt.

    Canal de participare

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI, TVA inclus

1

Instagram Aluziva

Voucher cumparaturi FD

5

250

1.250

2

Instagram Aluziva

Abonament Genius 12 luni

5

99

495

 

 

TOTAL VALOARE PREMII

1.745 LEI

  

Premiile constand in Voucher cumparaturi Fashion Days vor fi acordate persoanelor castigatoare, iar Abonamentul Genius fiind acordat persoanei etichetate de catre castigator.

  • Voucherul de cumparaturi Fashion Days poate fi folosit pentru orice produs din categoria fashion afisat in aplicatia mobila Fashion Days sau pe www.fashiondays.ro, pana la data de 31 decembrie 2022 si se cumuleaza cu reducerile deja existente in momentul procesarii comenzii.
  • Voucherul de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. Voucherul utilizat partial sau neutilizat  nu se returneaza si nu poate fi reportat.
  • Voucherul nu se cumuleaza cu alte vouchere disponibile in aplicatia Fashion Days sau pe www.fashiondays.ro
  • Voucherul nu poate fi utilizat in perioada campaniei publicitare „Black Friday”.
  • In cazul anularii comenzii achitata partial sau integral cu voucherul valoric de cumparaturi, castigatorul va primi contravaloarea voucherului valoric de cumparaturi sub forma de voucher sub forma unui nou cod, valabilitatea acestuia fiind de doua saptamani de la data emiterii.

 

–Abonament Genius 12 luni:

 • perioada de activare voucher 20 (douazeci) de zile de la data anuntarii castigatorului concursului. Acest tip de premiu va fi acordat persoanei tag-uite de catre Participantul castigator. Pentru activare, persoana taguita de catre Participantul castigator, cat si persoana tag-uita, trebuie sa detina un cont activ in platforma www.emag.ro.

 

5.2 Castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.3       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorilor in posesia premiilor.

5.4       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5  Castigatorii premiilor vor fi anuntati prin Later Edit la postarea dedicata concursului de pe pagina de Instagramhttps://www.instagram.com/aluziva/in maximum 10 (zece) zile lucratoare de la tragerea la sorti, prin adaugarea informatiei in cadrul textului postarii initiale de Concurs.

 5.6   Codul aferent voucherului valoric se va transmite de catre Organizator fiecarui castigator, in format electronic printr-un mesaj privat in maximum 10 (zece) zile de la data validarii castigatorului.

5.7       Castigatorii vor trimite un mesaj privat in aplicatia Instagram, aferenta contului de Instagram FashionDays Romania pentru a primi detaliile despre intrarea in posesia premiilor. In cazul in care castigatorii nu vor contacta Organizatorul pana la data de 18 octombrie 2022, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa, aferenta fiecarui castigator extras. Daca nici acestia din urma nu vor putea fi contactati de catre Organizator si nici nu vor contacta Organizatorul pana la data de 1 noiembrie 2022, Organizatorul nu va mai oferi premiile.

5.8       Castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.

5.9       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.

5.10     In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 4.10.2022, prin intermediul aplicatiei https://simpliers.com/

6.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru fiecare potential castigator extras, se va trage la sorti si cate un participant cu titlu de rezerva.

 

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1       Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2       Organizatorul nu este raspunzator de altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1       Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

 

9.1         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a)          Posibilele erori cauzate de platforma retelei sociale Instagram, prin care afisarea tagurilor nu este cronologica.

b)          Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea in cazul in care castigatorul nu reactioneaza la anuntarea acestuia in mesajul privat sau in cazul email-urilor nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

c)          Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

d)          Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.

            

 

CAPITOLUL 10 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

10.1       Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.2       Prin participarea la aceasta Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopul si pe durata  strict necesara organizarii si desfasurarii Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@fashiondays.com
 • Transmiterea solicitariiprin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protecția datelor